ΟΙΕΛΕ: Απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας για υποψήφιους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς

Μετά την ψήφιση του Ν. 4589/2019 εστάλησαν πολλά ερωτήματα στην Ομοσπονδία αναφορικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και τι έχει αλλάξει σε σχέση με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε απλοποιημένες τις δαιδαλώδεις διατάξεις, τονίζοντας ότι αυτές ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για υποψήφιους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.Επομένως, όποια/ος συνάδελφος υπηρετεί ήδη, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του νόμου. ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Το νέο στοιχείο που φέρνει το άρθρο 66 του Ν. 4589/2019 είναι πως πλέον η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη στην ιδιωτική εκπαίδευση και δεν αρκεί η εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία πιστοποιεί πως ο εγγραφόμενος συνάδελφος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα...