Ολοκλήρωση εγγραφής ΓΕΛ – ΕΠΑΛ

Μετά την ολοκλήρωση από τους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης, μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές τα βήματα που απομένουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ  τα παρακάτω: 

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eeggrafes.minedu.gov.gr
και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση: . . .