ΥΠΠΕΘ: Τροποποίηση υπουργικής απόφασης ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων ΓΕΛ

Νέα τροποποιητική απόφαση για τον χαρακτηρισμό διδασκομένων μαθημάτων, τους κλάδους μαθημάτων και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την τροποποιητική απόφαση Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αρχική απόφαση