Π. Μακρυγιάννης: Οικονομικά και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων για Ηλίθιους

Για να γίνω σαφέστερος, το άρθρο 25 του Σχεδίου Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του κ. Πιερρακάκη παίρνει τη μοναδική μονάδα δημιουργό οικονομιών κλίμακας (που από πλευράς οικονομικής ανάλυσης είναι κάτι καλό) και τη μετατρέπει σε ένα αδύναμο διοικητικά Κοινό έτοιμο για τραγωδία. Εισαγωγικό Μάθημα: Βασικές Έννοιες Α. Οικονομίες Κλίμακας Οι ακριβές δραστηριότητες τείνουν να καταργούνται μόλις λείψουν τα λεφτά. Όταν όμως κρίνονται απαραίτητες πρέπει αντί να καταργηθούν είτε α. να γίνουν φτηνότερες, είτε β. να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά τους ώστε να βελτιωθεί η σχέση κόστους οφέλους. Υπάρχει μία μέθοδος που εξασφαλίζει τόσο το α όσο και το β και η μέθοδος αυτή ονομάζεται οικονομία κλίμακας. Με απλά...