Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Καθορισμός πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες Π. και Δ. Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για τη ασφαλή χρήση των ψηφιακών εργαλείων της τηλεκπαίδευσης

Οδηγό για τον καθορισμό πλαισίου σχεδίων δράσης σε σχολικές μονάδες Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης στο διαδίκτυο εξέδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πιλιτικής Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον οδηγό για την ασφαλή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων τηλεκπαίδευσης στο διαδίκτυο