Πανελλαδικές Εξετάσεις: Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής. Αποστάσεις 1,5 μ., προαιρετική χρήση μάσκας, αποφυγή συγχρωτισμού, χωρίς κυλικεία

Με ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών καθορίστηκε ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Άρθρο μόνο Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων, γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: O Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου για τους υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ που εξετάζονται γραπτά, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:α) Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.β) Στον χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές...