Πανελλαδικές Εξετάσεις: Υπολογισμός μορίων με το νέο σύστημα

Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού – Ερευνητή Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας. Δεν υπάρχουν μαθήματα που δίνουν περισσότερα μόρια, όπως υπήρχαν μέχρι και το 2019 τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Έτσι κάθε μάθημα δίνει τώρα 250 μόρια σε αντίθεση με το 2019, όπως μπορείτε να δείτε στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Πόσα μόρια δίνει κάθε μονάδα στις Πανελλαδικές;   2019 2020 Μάθημα 1 (αυξ. βαρύτητας 1) 330 250 Μάθημα 2 (αυξ. βαρύτητας 2) 270 250 Μάθημα 3 200 250 Μάθημα 4 200 250 Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι, γιατί δεν γράφουν σε όλα...