ΠΑΣΑΔ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Δ. Σ. προέκυψε μετά τις εκλογές του ΠΑ.Σ.Α.Δ. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και με βάση την ψηφοφορία εκλέγονται στο ΔΣ οι: Θεμέλης Γιώργος, Κατσαγάννη Παναγιώτα, Φερφυρής Βασίλης, Μαρία Μπίζου, Τζοκας Ηλίας με αναπληρωματικό μέλος τον Σασλή-Θεοτοκάτο Γεώργιο. Στην Ε. Ε.: Οικονόμου Πηνελόπη Κυπαρισσίδη Σωτηρία με αναπληρωματικό μέλος Παπαλιούρα Φωτεινή Το νέο Δ. Σ. συνεδρίασε άμεσα για την κατανομή αρμοδιοτήτων κι αποφάσισε ομόφωνα την παρακάτω: Πρόεδρος: Θεμέλης Γιώργος Αντιπρόεδρος: Κατσαγάννη Παναγιώτα Γραμματέας: Μπίζου Μαρία Ταμίας: Τζόκας Ηλίας Μέλος: Φερφυρής Βασίλης