ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη επιλογής 2 υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου. Από 1/8 έως 30/9/2022 η υποβολή των αιτήσεων

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη. Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν άποροι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α΄ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2018-2019) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών κατά σειρά Α.Ε.Ι και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι, ως κάτωθι:α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείοβ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώνγ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνδ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνε....