Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος: Μόνιμη Έκθεση για την ιστορία και τη λειτουργία του χρήματος, την εξέλιξη του θεσμού των Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και τη σύγχρονη νομισματική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας

Στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αμερικής 3, παρουσιάζεται Μόνιμη Έκθεση που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές και με τη βοήθεια ποικίλων εκθεμάτων αλλά και εφαρμογών πολυμέσων διαδραστικού χαρακτήρα συνοψίζει την ιστορία και τη λειτουργία του χρήματος, την εξέλιξη του θεσμού των Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και τη σύγχρονη νομισματική και οικονομική ιστορία της Ελλάδας, από την εισαγωγή του πρώτου νεοελληνικού νομισματικού συστήματος το 1828 έως τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ και την ένταξη της χώρας μας σε αυτή. Με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό του ρόλο και αξιολογώντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου, το Μουσείο μας οργανώνει και για...