Μουσείο Κοσμήματος Η. Λαλαούνη: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε δύο νέα βιωματικά εργαστήρια

Το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων  του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη προσκαλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά του προγράμματα μέσα στα νέα βιωματικά εργαστήρια που υλοποιούνται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ιστορία του Μουσείου

Το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη είναι το μοναδικό Μουσείο για το σύγχρονο κόσμημα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993 και άνοιξε στο κοινό τον Δεκέμβριο του 1994, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός πολιτιστικού χαρακτήρα. Το ΜΚΗΛ στεγάζεται στο παλιό εργαστήριο του Ηλία Λαλαούνη, στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης