Δ.Δ.Ε. Β΄Αθήνας: Διοργάνωση 2 σεμιναρίων από το τμήμα Αγωγής Υγείας. “Μουσείο και Εκπαίδευση”& “Αγωγή Υγείας – Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης”

Το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας διοργανώνει: Α) Επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα: Μουσείο και Εκπαίδευση Διάρκεια σεμιναρίου: Δύο (2) πεντάωρες συναντήσεις Ημέρες & ώρες: Σάββατο 9 & Σάββατο 23 Νοέμβρη από 09:00πμ έως 14:00μμ, (Ο ακριβής χώρος θα ανακοινωθεί προσεχώς) Δέσμευση των συμμετεχόντων: Παρακολούθηση του συνόλου του προγράμματος Εμψυχωτής σεμιναρίου: Στάθης Γκότσης, Ιστορικός Προϋπόθεση συμμετοχής στο σεμινάριο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας και κατά προτεραιότητα σε όσους προτίθενται να υλοποιήσουν 1. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 2. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων, και με χρονολογική σειρά υποβολής αίτησης συμμετοχής. Δηλώσεις συμμετοχής: λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου οι θέσεις περιορίζονται σε 25. Οι...