ΥΠΠΕΘ: Επικαιροποιημένος πίνακας μονάδων Υγείας που εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών

Επικαιροποιημένο πίνακα με τις μονάδες  Υγείας οι οποίες εκδίδουν πιστοποιητικά ύστερα από διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Παιδείας, επειδή προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών. . . .