Ελληνική Στατιστική Αρχή: Πρόσληψη αποφοίτων λυκείου στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021. Έως 14/12 η υποβολή αιτήσεων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούννα ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενεςστατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, να υποβάλουν τησχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 12ηςΝοεμβρίου 2020 μέχρι και την 24 η ώρα της 14ης Δεκεμβρίου 2020. Το Μητρώο αυτόπου τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριοέως και τον Αύγουστο 2021.Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικώνστοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, μεπροσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, μεειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία...