Συνήγορος του Πολίτη: Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Διάφορα προβλήματα στη μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες καταγράφονται στην ετήσια έκθεση για το 2018 του Συνηγόρου του πολίτη που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής την Παρασκευή 22/3/2019. Από τις αναφορές που διερεύνησε φέτος ο Συνήγορος φαίνεται ότι αρκετά από τα ζητήματα με τις μεταφορές των μαθητών παραμένουν άλυτα κυρίως για περιοχές στις οποίες οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται από τις Περιφέρειες κηρύσσονται άγονοι λόγω της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μεταφορείς να αναλάβουν τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Όπως έχει διαφανεί, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις οι μεταφορείς θεωρούν ότι η αποζημίωση που δίνεται δεν είναι συμφέρουσα για τους ίδιους, ενώ υπάρχουν και περιοχές στις οποίες οι μεταφορείς...