Ο Μαγνητικός Βόρειος Πόλος της Γης συνεχίζει να μετακινείται, διασχίζοντας τον πρώτο μεσημβρινό

Η ομάδα ερευνητών που διατηρούν το Παγκόσμιο Μαγνητικό Μοντέλο (WMM) το ενημέρωσε και το κυκλοφόρησε ένα χρόνο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα λόγω της ταχύτητας με την οποία κινείται ο πόλος. Το πρόσφατα ενημερωμένο μοντέλο δείχνει το μαγνητικό βόρειο πόλο που απομακρύνεται από τον Καναδά και κινείται προς τη Σιβηρία. Ο μαγνητικός βόρειος πόλος είναι το σημείο της Γης που οι πυξίδες χαρακτηρίζουν ως αληθινό βορρά. Είναι το αποτέλεσμα των γεωλογικών διεργασιών που βρίσκονται βαθιά μέσα στον πλανήτη, η ροή του τετηγμένου σιδήρου δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο με πόλους κοντά στους γεωγραφικούς Βόρειους και Νότιους πόλους. Αλλά σε αντίθεση με τους γεωγραφικούς πόλους, οι μαγνητικοί πόλοι μπορούν να κινούνται – και...