2ο προσομοιωμένο διαγώνισμα του σχολικού έτους 2018-2019 στα Μαθηματικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Διαγώνισμα  καθώς και τις λύσεις των θεμάτων τα οποία επιμελήθηκαν  και υλοποίησαν οι Μαθηματικοί του 2ου Γενικού Λυκείου Ρόδου (Καζούλειο Λύκειο) : Ηρακλείδης Χρήστος,  Πεζανάκης Νίκος,  Σταματάρου Ευαγγελία κοινοποίησε μέσω του https://blogs.sch.gr/iokaragi ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου κ. Καραγιάννης Ιωάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ_2019_ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ (2019) ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 2019 (1)