Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας θεατρικών έργων, με τίτλο «Acting for children’s rights! Τα δικαιώματα του παιδιού γίνονται θεατρικό έργο»

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού διοργανώνει Πανελλαδικό Εφηβικό Διαγωνισμό συγγραφής θεατρικών έργων είτε πρωτότυπων είτε εμπνευσμένων από άλλα καλλιτεχνικά έργα, με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών, που θεμελιώνονται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σκοπός είναι η προώθηση και διάδοση των δικαιωμάτων του παιδιού σε μαθήτριες/μαθητές και ευρύτερο κοινό πανελλαδικά μέσα από την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έκφρασης των εφήβων στις τέχνες της συγγραφής και του θεάτρου. Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη και τις σχετικές πληροφορίες Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού. Με τον διαγωνισμό μας θέλουμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζονται...