Τροποποίηση μαθήματος επιλογής Α΄τάξης, μαθημάτων ειδικότητας, αναθέσεων μαθήματος ειδικότητας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 2637 τ. Β΄5/7/2018  η Υ.Α. με θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/ 10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς:

τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.,
τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών
Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και
 τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων
και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.
Συγκεκριμένα: . . .