Ο διακριτός ρόλος των γενικών μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. Η ανάγκη έκδοσης νέων βιβλίων. Άρθρο του Σ. Κερασιώτη

Κερασιώτης Σεραφείμ Μαθηματικός π. πρόεδρος Ο.Λ.Τ.Ε.Ε π. Δ/ντής ΕΠΑΛ Ο διακριτός ρόλος των γενικών μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ.  Η ανάγκη έκδοσης νέων βιβλίων.           Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι και ήταν πάντα στο βασικό κορμό των μαθημάτων σε όλες τις τάξεις – κύκλους – τομείς – ειδικότητες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλα τα συστήματα και σε όλες τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τ.Ε.Ε μέχρι σήμερα με εξαίρεση τις επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ) το διάστημα από 2007 έως 2013, όπου τα μαθήματα της γενικής παιδείας εξέλειπαν παντελώς.  Βέβαια το ποσοστό συμμετοχής των σε σχέση με τα μαθήματα των κύκλων – τομέων και ειδικοτήτων δεν ήταν πάντοτε σταθερό αλλά άλλαζε άλλοτε προς τα...