ΕΑΠ: Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για Μέλη Σ.Ε.Π. του ΕΑΠ, ακαδημαϊκών ετών 2020-2023 – Αιτήσεις έως 12/04/20 (23:59)

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, 6 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνουν 218  ετήσιες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), 4 ετήσιες Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και 87 εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για υποψήφια Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) των ετήσιων και εξαμηνιαίων προγραμμάτων σπουδών, ακαδημαϊκών ετών 2020-2023 γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/ . Λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και τη Κυριακή 12 Απριλίου 2020 και ώρα 23:59. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ...