Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ημερίδα με θέμα “Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση-Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ” την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

ο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) διοργανώνει ημερίδα με στόχο την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 16:00-16:30 Παρουσίαση-Χαιρετισμοί 16:30-16:455 Σ. Χωλίδη: Σκοπός και στόχοι της Πράξης «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση»-ΙΕΠ 16:45-17:15 Ε. Πεντέρη: Παρουσίαση της φιλοσοφίας του νέου Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης 18:30-18:45 Διάλειμμα 17:30-18:30 Β. Κόμης: «το Έργο ΕΛΠεΙΔΑ: μια προσπάθεια ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο»Γ. Φεσάκης:...