Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ: Λατινικά Προσανατολισμού, Θέματα και Απαντήσεις 2016 & 2017

Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού  2016. Από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου Ώθηση.
Μάθημα Λατινικά Προσανατολισμού  2017. Από την ιστοσελίδα της ΟΕΦΕ. . . .