ΙΓ΄ Μαθητιάδα: Συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) θα συμμετάσχει στη ΙΓ΄ Μαθητιάδα, που θα διεξαχθεί στην Πρώτη Σερρών από 18 έως 22 Μαΐου 2018, με τις εξής δράσεις:

α)    Λειτουργία ενός εργαστηρίου για τη διδασκαλία της ελληνικής με τις νέες τεχνολογίες και ειδικά με την εργαλειοθήκη του Κ.Ε.Γ. που περιλαμβάνεται στην «Πύλη για την ελληνική γλώσσα»  και στις « Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα» (ο ιστότοπος του Κ.Ε.Γ. έχει 2.500.000 επισκέψεις τον μήνα). Η δράση θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ΙΓ’ Μαθητιάδας.

β)    Λειτουργία ενός εργαστηρίου για τη διδασκαλία της ελληνικής ως β΄ /  ξένης γλώσσας . . .