Ανάληψη καθηκόντων νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως τη Δευτέρα, 17/07/2023 ανέλαβαν καθήκοντα μέλους Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1786/12-07-2023/τ. Γ. ο κ. Πέτρος Κόκκινος στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο «Αειφορικές Τεχνολογίες  Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων με έμφαση στην Περιβαλλοντική Ιολογία» και η κ. Χριστίνα Ακριβοπούλου  στη βαθμίδα Επίκουρης επί θητεία Καθηγήτριας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΕΑΠ Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος συγχαίρουν τα νέα μέλη ΔΕΠ και τους εύχονται γόνιμο διδακτικό και ερευνητικό έργο.