Γυμνάσιο: Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Θρησκευτικά, Ιστορία, Οικ. Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Αρχαία Ελλ. Γλώσσα, Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία για το σχ. έτος 2020/21

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Τεχνολογία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορία του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου και του μαθήματος της Τεχνολογίας...