Συνάντηση Πρυτάνεων και Προέδρων των Ανοικτών Πανεπιστημίων της Ευρώπης στο πλαίσιο της Κοινοπραξίας OpenEU

Η Κοινοπραξία OpenEU έχει ως όραμα τη δημιουργία του πρώτου Πανευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή των εθνικών ανοικτών Ιδρυμάτων. Αποστολή της είναι η ίδρυση ενός φοιτητο-κεντρικού, συμπεριληπτικού, ψηφιακού και πράσινου Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα προσφέρει στους φοιτητές μία ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ποιοτική Ανώτατη Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, χρόνου, ηλικίας και οποιουδήποτε είδους περιορισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει ετοιμαστεί και πρόκειται να υποβληθεί σύντομα από τα μέλη της Κοινοπραξίας κοινή πρόταση στην πρόσκληση Erasmus+/ European Universities. Οι Πρυτάνεις των 10 πανεπιστημίων-μελών της Κοινοπραξίας OpenEU συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες...