Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου: Περιορισμοί που τίθενται στην υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης

Με έγγραφό του, το οποίο υποβλήθηκε στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και την Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου στις 08/02/2019, το Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου καταθέτει τον προγραμματισμό της δράσης του για το σχολικόέτος 2018-2019, ο οποίος συντάχθηκε με  βάση  τις  διατάξεις  του  άρθρου  7  του  Νόμου 4547/2018,  μετά  από  συνεδρίαση  του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του.Ανάμεσα σε άλλα το Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου επισημαίνει περιορισμούς (μη αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων, μη πρόβλεψη εκτός έδρας μετακινήσεων, έλλειψη προσωπικού κ.α.), οι οποίοι εμφανίζονται κατά τη σύνταξη και την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης του.Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ αναφέρει:Οφείλουμε να επισημάνουμε τους περιορισμούς που εμφανίζονται κατά τη σύνταξη και υλοποίηση του αρχικού μας προγραμματισμού δράσης. Οι περιορισμοί αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι πρόκειται για μια νέα υποστηρικτική δομή της εκπαίδευσης με πολλές αρμοδιότητες, πολλές από τις οποίες θα εφαρμοστούν για...