ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2020/21. Από 19 έως 25/11 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως εκδόθηκε πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του ΥΠΑΙΘ για το σχ. έτος 2020/21. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από αναλυτικόβιογραφικό σημείωμα, μέσω της Διεύθυνσης εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης από 19-11-2020 μέχρι και 25-11-2020