Tagged: ΚΕΔΙΒΙΜ

0

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αθηναίων: 10/10/2022 – 20/10/2022: Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης

Ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αθηναίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αθηναίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΖΩΣΗΣ 1 Μετανάστες -Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25 Χ 2 Νέες τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 Χ 3 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50 Χ 4 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού...

0

Οι επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΑΠ

Η οργάνωση επιτυχημένων εκθεσιακών συμμετοχών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις είναι το αντικείμενο του εξ αποστάσεως Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις» που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, διάρκειας 56 ωρών (8 εβδομάδων), οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επιτυχημένες εκθεσιακές συμμετοχές των επιχειρήσεων, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εκθεσιακών συμμετοχών που οργανώνουν, να εξοικονομούν πόρους από την ορθολογική οργάνωση των εκθεσιακών συμμετοχών, να ανατροφοδοτούν τις μελλοντικές εκθεσιακές συμμετοχές με εισροές από τις προηγούμενες, καθώς επίσης να μεγιστοποιούν...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης»

Δελτίο Τύπου Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης». Το Πρόγραμμα απευθύνεται: Στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Στους/στις φοιτητές/τριες και στους/στις αποφοίτους των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών με κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Στους επιστήμονες – ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στο σχολικό χώρο. Στα στελέχη της τυπικής -σχολικής- εκπαίδευσης (διοικητικά και παιδαγωγικής καθοδήγησης) και σκοπεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε θεωρητικό επίπεδο και να οριοθετήσει έννοιες όπως η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, η κρίση στον σχολικό χώρο...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εννέα καινοτόμα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΞΕΚΙΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π. ξεκινά τη λειτουργία του, εξασφαλίζοντας το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης. Το Ε.Α.Π. ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, και των υποδομών του, προσφέρει μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ προγράμματα επιμόρφωσης στο ευρύ κοινό. Τα πρώτα καινοτόμα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι τα: Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές μέθοδοι και υποκίνηση Στατιστικά μοντέλα μετανάλυσης με την χρήση της R (Απλή μετανάλυση και μετανάλυση δικτύου) 3.      Εισαγωγή στην Στατιστική...

0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Ε.Α.Π. – “Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση”

To Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο Μάθησης, Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Υποκίνηση» (Integrated Teaching Methodology: Learning Content, Teaching Methods and Incentive). Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 300 ωρών, κατανεμημένων σε 15 εβδομάδες και υλοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους επιμορφωμένους τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος τις πολλαπλές διαστάσεις μίας ολοκληρωμένης διδασκαλίας (περιεχόμενο, υποκίνηση, σχέσεις διδασκόντων-διδασκομένων, σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο) και να μπορούν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένες διδασκαλίες στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα προσφέρει παραδείγματα και καλές πρακτικές. Αντιστοιχεί σε 12 μονάδες ECVET, εντάσσεται στο 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγεί...

ΥΠΑΙΘ: Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως οι εξετάσεις στα ΑΕΙ, με φυσική παρουσία η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Πολυτεχνικών σχολών, επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ι και ΙΙ) στις 24/05/2021 με προηγούμενη διεξαγωγή self test. Από 17/5 ένα self test την εβδομάδα για μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό 0

ΥΠΑΙΘ: Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως οι εξετάσεις στα ΑΕΙ, με φυσική παρουσία η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Πολυτεχνικών σχολών, επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Ι και ΙΙ) στις 24/05/2021 με προηγούμενη διεξαγωγή self test. Από 17/5 ένα self test την εβδομάδα για μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό και λοιπό προσωπικό

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών, αποφασίζονται τα εξής: Εξ αποστάσεως ή διά ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου στα ΑΕΙ, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του οικείου Τμήματος/Σχολής, με την προηγούμενη διενέργεια self-test φοιτητών και καθηγητών. Δυνατότητα για διενέργεια με φυσική παρουσία πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές μεταξύ του τέταρτου και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών Α’ κύκλου στις Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα, με διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα. Επανέναρξη των εργαστηριακών μαθημάτων για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Ι και ΙΙ) στις 24/05/2021, με διενέργεια self-test μία φορά την εβδομάδα. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό,...

0

ΥΠΑΙΘ: Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Απόφαση για την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης στο Ελληνικό ΑνοικτόΠανεπιστήμιο εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Αντικείμενο – ΣκοπόςΟι βασικές αρχές και το πλαίσιο στη βάση των οποίων στηρίζεται η στρατηγική και οι ενέργειες του Πανεπιστημίου στον τομέα της Επιμόρφωσης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εν γένει της Δια Βίου Μάθησης είναι:Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του,Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό,Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία, Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων, η βιωσιμότητα του Κέντρου και η δημιουργίαεσόδων για το Πανεπιστήμιο,Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία κινήτρων για την...

0

ΕΚΠΑ: 6ος κύκλος του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 400 ωρών με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών»

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α. και το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας πραγματοποιεί τον 6ο κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 400 ωρών με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων παρεμβάσεων με την αξιοποίηση αφηγηματικών και αναστοχαστικών τεχνικών». Το Πρόγραμμα είναι αναβαθμισμένο και επικαιροποιημένο και από φέτος θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μηνών.Καλύπτει τις προϋποθέσεις για ένταξη στο Μητρώο επιπεδου Β’ Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.Επίσης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, δίνει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τόσο για το διορισμό εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π.) όσο και στην εξέλιξη των στελεχών της εκπαίδευσης. Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:  συμβούλους επαγγελμαικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής...

0

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΚΕΔΙΒΙΜ: 9μηνο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσµατική διδασκαλία»

Η αναγκαιότητα & η σημαντικότητα του προγράμματος Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση προσελκύει όλο και περισσότερους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και πτυχιούχους που μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται με μια προφανή αιτία, την δυνατότητα εύρεσης εργασίας κυρίως στη δημόσια εκπαίδευση αλλά και σε ιδιωτικά κέντρα. Ωστόσο, είναι αυταπόδεικτο ότι τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο στην επιστημονική όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό κινητοποιεί τους μελλοντικούς/αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και βέβαια δεν αφήνει ασυγκίνητους και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Έτσι, μπορούμε να δούμε μια ποσοτική ανάπτυξη της ειδικής αγωγής με τη συνεχή αύξηση των θέσεων εργασίας. Παραμένει...

0

ΑΠΘ-ΚΕΔΙΒΙΜ: Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση – Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για εκπαιδευτικούς φιλόλογους με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του παραπάνω προγράμματος υπό τη μορφή της δια ζώσης διδασκαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη το πανελλήνιο ενδιαφέρον διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. υπό τη μορφή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, έργα τέχνης) και με τις προδιαγραφές της δια βίου εκπαίδευσης. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια και συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως  παρακολούθηση 80 διδακτικών ωρών (με...

0

ΑΠΘ: Προκήρυξη Προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ., θα υλοποιηθεί ο 4ος Κύκλος του προγράμματος «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων». Σκοπός Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών και εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών  της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες μετά το πέρας της επιμόρφωσης θα επικαιροποιήσουν και θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν: την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το επαγγελματικό περίγραμμα και την αξιολόγηση  του εκπαιδευτή ενηλίκων σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης...

0

ΑΠΘ-Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Προκήρυξη εξ αποστάσεως Προγράμματος «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: φιλολογία, αρχαιολογία και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, διοργανώνει το εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία: φιλολογία, αρχαιολογία και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές».   Η επιμόρφωση έχει ως γνωστικό αντικείμενο τον θεσμό της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας από την οπτική γωνία της φιλολογίας και της αρχαιολογίας, τομείς οι οποίοι στη σύγχρονη τριχοτόμηση των Φιλοσοφικών Σχολών δεν υπηρετούνται διαθεματικά από κανένα Τμήμα. Παράλληλα  προτείνει θεωρητικές γνώσεις και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, οι οποίες εκσυγχρονίζουν τη διδακτική και συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής αλλά και την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών, θέματα εν πολλοίς άγνωστα στους αποφοίτους των φιλοσοφικών σχολών. Το πρόγραμμα έχει δίμηνη διάρκεια και...

0

Α.Π.Θ.: Προκήρυξη Προγράμματος «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες»

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Παιδί και Υγεία: Πρόληψη-Πρώτες Βοήθειες».

Σκοπός του προγράμματος είναι να επιμορφώσει τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές) για την πρόληψη της υγείας των παιδιών, τα συχνότερα προβλήματα (ιατρικής φύσης) που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ενασχόληση με τα παιδιά και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης τους, με απώτερο στόχο την αρτιότερη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Επίσης το πρόγραμμα σκοπεύει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες γνώσεις πρώτων βοηθειών και  να τους εκπαιδεύσει (θεωρητικά και δια ζώσης) στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών και στην παροχή πρώτων βοηθειών στα  παιδιά και τους εφήβους.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 24 ωρών και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: . . .