2-6 Σεπτεμβρίου 2019 ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος Βουλή των Εφήβων για το σχ. έτος 2018-2019

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ ορίζονται ο χρόνος και οι διαδικασίες και ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος Βουλή των Εφήβων για το σχ. έτος 2018-2019. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο . . . Σε συνέχεια του με αρ. πρ. Φ14.1/174388/Δ2/17-10-2018 εγγράφου της Υπηρεσίας μας με θέμα «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή», σχ. έτος 2018-2019 – Επικαιροποιημένο με τις ισχύουσες αλλαγές» και ύστερα από το με αρ. πρ. 4175/07-03-2019 έγγραφο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία (6η συνεδρίαση, Τετάρτη 27...