Νομική Σχολή Αθηνών: Ανακοίνωση για την κατάργηση των λατινικών ως εξεταστέου μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ αναφέρεται στην κατάργηση των λατινικών ως εξεταστέου μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκφράζοντας τη διαφωνία της τόσο με την αποσπασματική αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων χωρίς προηγούμενη σοβαρή επεξεργασία και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, όσο και με την ουσία της απόφασης επισημαίνοντας ότι η κατάργηση των λατινικών στερεί από τους φοιτητές νομικών σπουδών τις βάσεις για την κατανόηση της λατινικής νομικής ορολογίας που διατρέχει τα συγγράμματα όλων των κλάδων του σύγχρονου δικαίου. . . .