Tagged: ΚΑΤΑΝΟΜΗ

0

ΥΠΑΙΘ: Απόφαση κατανομής 105 δωριζόμενων τάμπλετ από την εταιρεία FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας

Απόφαση για την κατανομή δωριζόμενων αγαθών 1) από την εταιρεία με τηνεπωνυμία «FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Ανώνυμη Εταιρεία» και 2)από την εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας ΒΑνώνυμη Εταιρεία» υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

0

ΥΠΑΙΘ: Κατανομή αντισηπτικού στα σχολεία

Η παράδοση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί απ’ ευθείας από τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του στους Δήμους. Η παραλαβή γίνεται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, με μέριμνα του οποίου τα προμηθευόμενα είδη παραδίδονται στη συνέχεια αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές. Για την παραλαβή τόσο από τον Δήμο, όσο και από την εκπαιδευτική δομή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο (επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα, καθώς και υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής από τον Δήμο). Κατά ην παράδοση στην εκπαιδευτική δομή το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή της και τον εντεταλμένο για την παράδοση υπάλληλο του Δήμου. Τα σχετικά πρωτόκολλα συντάσσονται εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο...

0

ΙΚΥ: Ανακοινώθηκε η κατανομή των 601 θέσεων υποτροφιών μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών »-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ, Α.Π. 11047/ 22-05-2019), κατένειμε τις 601 θέσεις υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους (Συν. ΔΣ 31η/24-10-2019), ως ακολούθως: Επιπροσθέτως, κατά την ανωτέρω συνεδρία, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων» και «Απορριφθεισών Αιτήσεων», αντιστοίχως. Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την 1-11-2019. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, για λόγους διαφάνειας, αποφάσισε τη δημοσίευση της συνολικής μοριοδότησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος...