Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Γενικές Γραμματείες και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ

Υπογράφτηκε από τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου απόφαση με θέμα: Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Γενικές Γραμματείες και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας κατανέμεται το σύνολο των θέσεων του προσωπικού, που προσδιορίζονται στα άρθρα 70-75 του ΠΔ.18/18 (Α,31) στις Γενικές Γραμματείες του ΥΠΠΕΘ ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, και στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του ΥΠΠΕΘ ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. . . .