Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.: Τα θέματα των Διαγωνισμών Φυσικής Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2023. Ενδεικτικές λύσεις. Κατανομή μονάδων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για της Επιστήμη και την Εκπαίδευση (Ε.Ε.Φ.Ε.Ε.), τα θέματα των Διαγωνισμών Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2023 Θέματα Ε’ Δημοτικού (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων)   Θέματα ΣΤ’ Δημοτικού (με ενδεικτικές απαντήσεις και κατανομή μονάδων) Συνοδευτικό Θεμάτων Δημοτικού u