Αιτήσεις μετάθεσης Δ.Ε. 2020: Κατανομή αιτήσεων. Ενημερωτικό του Ν. Κορδή αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ

Για τις μεταθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το έτος 2020, έχουν υποβληθεί:   221 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή (182 πέρσι αύξηση αιτήσεων κατά 21%), 222 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία (111 πέρσι αύξηση αιτήσεων κατά 100%!), 91 αιτήσεις μετάθεσης με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε ΚΕΣΥ (127 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 28%), 78 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά (46 πέρσι αύξηση αιτήσεων κατά 69%), 493 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά (494 πέρσι) και 6579 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις (6670 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 1,4%).    Πιο αναλυτικά για τις μεταθέσεις υποβλήθηκαν συνολικά μεταξύ άλλων 1529 αιτήσεις ΠΕ06, 881 ΠΕ05, 542 ΠΕ07, 940 ΠΕ01, 275 ΠΕ08, 314 ΠΕ78, 1612 ΠΕ03,913 ΠΕ80, 2022 ΠΕ 86, 4384  ΠΕ...