ΟΛΜΕ: Προβλήματα στην κατάθεση των δικαιολογητικών

Επιστολή με θέμα: Προβλήματα στην κατάθεση των δικαιολογητικών, απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η ΟΛΜΕ το κείμενο της επιστολής Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ, Κυρία Γενική Γραμματέα, Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από πολλές και πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι διεκδικούν το διορισμό τους μέσω της Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη Γενική Εκπαίδευσης, ότι σε πολλές ΔΙΔΕ, ιδιαίτερα της Αττικής, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποψηφίων, δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για την προβλεπόμενο από την Προκήρυξη προσωπική κατάθεση δικαιολογητικών με ραντεβού. Πολλοί υποψήφιοι λοιπόν κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ζητάει την άμεση λήψη μέτρων από το Υπουργείο Παιδείας για την επίλυση του...