ΥΠΑΙΘ: Παράταση έως 24/4 της προθεσμίας καταχώρισης δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών μέσω των προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Με έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ γνωστοποιεί ότι δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που έχουν διαμορφωθεί, και στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, παρατείνεται η ορισθείσα προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ έως την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020. Οι επιμέρους προθεσμίες για την καταχώριση των δικαιολογητικών υποψηφίων ομάδων κλάδων δεν είναι αποκλειστικές Δείτε το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf