ΥΠΠΕΘ: Θέσπιση κανόνων χορήγησης αιγίδας της ΓΓΝΓ σε 3 δράσεις για τη νεολαία

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο ανάδειξης και υποστήριξης δράσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων και ιδιωτών,  παρέχει την αιγίδα της σε επιλεγμένο αριθμό δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται με/από ή για τους νέους και τους φορείς νεολαίας στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με στόχο την επίσημη δήλωση υποστήριξης πρωτοβουλιών στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, οι οποίες αναδεικνύουν το έργο των φορέων νεολαίας, προβάλλουν και διαχέουν το έργο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στους νέους, στην κοινωνία και τους φορείς της και υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής και την ενδυνάμωση των νέων. Η παροχή της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως στόχο...