Π. Σταυρόπουλος: Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στη προσέγγιση STEM

Άρθρο του Π. Σταυρόπουλου με θέμα: Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στη προσέγγιση STEM δημοσιεύει το diodos.edu.gr. Οι πόροι της Europeana ενθαρρύνουν την χρήση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων τόσο για δασκάλους όσο και για μη τυπικούς εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, αρκετά σενάρια μάθησης Europeana που έχουν ήδη σχεδιαστεί και δοκιμαστεί συνδυάζουν επιτυχώς την χρήση της ψηφιακής κληρονομιάς των τεχνών και της επιστήμης με τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση. Μέσα στο ιστολόγιο TwEblog όλα τα σενάρια μάθησης και οι ιστορίες υλοποιήσεων οργανώνονται γύρω από τις παρακάτω καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας που σχετίζονται άμεσα με την προσέγγιση STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία: Flipped Classroom (FC) – Αντεστραμμένη τάξη – ανατίθεται στους μαθητές η εργασία που σχετίζεται με την επόμενη συνεδρία και στη συνέχεια εξασκούν...