ΣΑΕΠ: 3 χρόνια για την αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων Αποφοίτων Ξένων Πανεπιστημίων και Κολεγίων

Με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσαν 5 Βουλευτές προς τον Υπουργό Παιδείας στις 2 Μαΐου με θέμα: Μεγάλες καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και τις διαπιστωμένες , άνω των τριών ετών, καθυστερήσεις στην εξέταση των φακέλων και την έκδοση σχετικών αποφάσεων το diodos.edu.gr δημοσιεύει αυτούσιο σχόλιο επισκέπτη της ιστοσελίδας όπως αυτό υποβλήθηκε: . . .