ΕΚΔΔΑ-Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: Επιμορφωτικό πρόγραμμα 70 ωρών για στελέχη της Εκπαίδευσης. Έναρξη την 1η Νοεμβρίου

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας 70 ωρών θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ανακοίνωση. Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση Ομάδα – στόχος: Εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικά ή διευθυντικά καθήκοντα σε εκπαιδευτικέςμονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στελέχη διοίκησηςεκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα. Κατά σειρά προτεραιότητας επιλέγονται οιδιευθυντές/ διευθύντριες των σχολικών μονάδων, οι υποδιευθυντές/ υποδιευθύντριες των σχολικώνμονάδων, οι προϊστάμενοι/ες των διοικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές μονάδεςτου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολικοί σύμβουλοι, στελέχη που συμμετέχουν σεόργανα διοίκησης (Υπηρεσιακά συμβούλια, κ.λπ.), εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και άλλα στελέχηδιοίκησης εκπαιδευτικών δομών φορέων του δημόσιου τομέα.Σκοπός του προγράμματος είναι...