Ι.ΠΟ.Δ.Ε.: 25ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (http://www.ipode.gr) διοργανώνει το 25ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»,

στην Πάτρα στις 22 – 24 Ιουνίου 2018.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως εξής: . . .