7ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ”. Μέχρι 10 Μαϊου 2024 οι δηλώσεις συμμετοχής

Εγκρίθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ ο μαθητικός διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας με τίτλο: «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΥΘΥΝΗ» ο οποίος διενεργείται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των τύπων σχολείων της χώρας. Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη και τις σχετικές πληροφορίες Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση έγκρισης του διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας4εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ). Οι αιτήσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής, η οποία διατίθεται μέσω της πλατφόρμας www.i-create.gr έως και 10 Μαΐου 2024. Η...