ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Νεολαίας

To Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού των έργων Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, Eurodesk και European Solidarity Corps, ενημερώνει ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Νεολαίας θα διεξαχθεί μεταξύ 29 Απριλίου και 5 Μαΐου 2019 (με δυνατότητα μικρής επέκτασης) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως επίσης και στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Erasmus+. Το θέμα της καμπάνιας θα είναι «Η Δημοκρατία και Εγώ» και θα είναι συνυφασμένη με τις επικείμενες ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019. Καθ’ όλη την εβδομάδα αναμένεται να αναδειχθούν συναρπαστικές ιστορίες νέων που φέρνουν αλλαγές, καθώς και των σχεδίων τους στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του European Solidarity...