ΕΚΔΔΑ-Ινστιτούτο Επιμόρφωσης: Επιμορφωτικό πρόγραμμα 21 ωρών για Συμβούλους Εκπαίδευσης. Έναρξη την 6η Νοεμβρίου

Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» διάρκειας 21 ωρών θα πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ. Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική ανακοίνωση. Πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση. Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται στην ομάδα των 800 νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης (με υποομάδες βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικοτήτων) που τοποθετήθηκαν το 2023.Κατηγορίες: ΠΕΣκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η Ανάπτυξη εκείνων των Δεξιοτήτων των Σχολικών Συμβούλων οι οποίες αφορούν στη διάχυση και την ομαλή ένταξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και πρακτικών υποστήριξης των εκπαιδευτικών