ΙΕΚ Υπουργείου Τουρισμού: Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, διαδικασία.

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, εκδόθηκε από τα υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Άρθρο 1Όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής Στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:α) Έλληνες υπήκοοι, καιβ) Υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. και υπήκοοι τρίτων χωρών (χωρών εκτός κρατών –μελών της Ε.Ε.), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν καλή γνώση τηςελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικήςτυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά τμήμα ειδικότητας ορίζεται σε τριάντα (30).Η λειτουργία τμημάτων με αριθμό καταρτιζομένων μικρότερο των δέκα (10) ατόμωνεγκρίνεται...