Ίδρυση ΔΠΜΣ “Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες” της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

Με ιδιαίτερη χαρά το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ανακοινώνει την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: “Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες” (Precision Medicine and Novel Therapies) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)». Τα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες» στοιχειοθετούν την Ιατρική Ακριβείας του άμεσου μέλλοντος, συμβάλλοντας στην προγνωστική ανάλυση και γνώση, και στην ολιστική θεραπευτική προσέγγιση για τον ασθενή. Η έμφαση που δίνεται στις νέες θεραπείες, καθιστά τις προσφερόμενες γνώσεις πολύ χρήσιμες και το ΔΠΜΣ ιδιαίτερα ελκυστικό. Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Ακριβείας και Νέες Θεραπείες» απευθύνεται σε ένα μεγάλο φάσμα πτυχιούχων...