Δ. Σταθακόπουλος-Α. Δεσποτόπουλος: Περί μη κρατικών Πανεπιστημίων

Λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα,  σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Ελληνικό Σύνταγμα. Θεωρούμε καθήκον μας να παρέμβουμε στο δημόσιο διάλογο, που αφορά στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έρχεται να  καταργήσει μία εθνική  ιδιαιτερότητα, που αντιβαίνει σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας. Η Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο να είναι μία από τις ελάχιστες χώρες, που επιτρέπει αναχρονιστικά και εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου την λειτουργία μόνο κρατικών πανεπιστημίων. Στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, ορίζεται πως η παιδεία αποτελεί «βασική αποστολή του Κράτους». Στην παρ. 5 αναφέρεται πως η εκπαίδευση «παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα...