Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Σημαντική εξέλιξη για την αποτελεσματική διαχείριση του Δικτύου NATURA η θεσμοθέτηση των Περιοχών Άνευ Δρόμων

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καλωσορίζει την αποδοχή από την Κυβέρνηση της ιδέας των Περιοχών Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπως ακριβώς παρουσιάζεται στη συνοπτική παρουσίαση του σχετικού ερευνητικού έργου από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για πρώτη φορά η Πολιτεία αναγνωρίζει με επίσημο τρόπο το πρόβλημα που δημιουργούν οι δρόμοι καθώς και τη μεγάλη αξία που έχει η διατήρηση ακέραιων περιοχών για την φύση και τη βιοποικιλότητα. Ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασμού οι ΠΑΔ πρέπει πρωταρχικά να αξιοποιηθούν εντός του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Δίκτυο NATURA 2000, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά του εθνικού  συστήματος προστατευόμενων περιοχών, που εισέρχεται στο τελικό στάδιο της διαμόρφωσής του, με τις πρώτες...